سجاده من - احادیثی درباره نماز از پیامبراکرم حضرت محمد(ص) اَللّهُمَ كُنْ لِوَليّك َالْحُجَّة ابْن الْحَسَنْ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ علي آبائِه في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كلِّ ساعَة ولياً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيناًحتّي تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوعاً وَ تُمَتّعهُ فِيها طَويلاً

۱ـ مقام نماز نسبت به دین چون مقام سر نسبت به تن است.

۲- نماز ستون دین است.

۳ـ نماز نورمومن است.

۴ـ نخستین چیزیکه به حساب آن میرسند نماز است.

۵ـ بهترین کارها درنزدخدا نمازبوقت است آنگاه نیکی باپدر ومادر آنگاه جنگ درراه خدا.

۶ـ نمازمسواک زده بهتر ازهفتاد نماز مسواک نزده است.

۷ـ نمازگزار در خداوندرا می کوبد وهرکه پیوسته دری رابکوبد عاقبت بروی او بازمیشود.

۸ـ خداوند فرشته ای دارد که هنگام نماز بانگ میزند آدمیزادگان برخیزید وآتشهایی راکه

برخویشتن افروخته اید بنماز خاموش کنید.

۹ـ بنده مادام که منتظرنمازاست درحال نمازاست.

۱۰ـ نمازنشسته یک نیمه نماز ایستاده است.

۱۱ـ میان بنده وشرک جزترک نماز فاصله نیست وچون نمازراترک کند مشرک است.

۱۲ـ نماز چهره شیطانرا سیاه کند وصدقه دادن پشت اورا بشکند ودوستی درراه خدا

ریشه اورا بکند،وقتی چنین کردید ازشما بفاصله شرق وغرب دوری کند.

۱۳ـ نماز قربانی پرهیزگارانست.

۱۴ـ نماز زن تنها بیست وپنج بار ازنمازجماعت او بهتراست.

۱۵ـ دورکعت نمازدانشمند بهتراز هفتادرکعت نمازغیردانشمند است.

۱۶- هركس نماز واجبي را بجاي آورد يك دعاي مستجاب نزد خدا خواهد داشت .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محسن عزیزی  |